Seguiu els resultats en temps real / Follow the results in real-time

Cliqueu al gràfic per veure els resultats gairebé en temps reals.


Click on the graph to see the results on near real-time.


chart (10)

Anuncis
Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

La campanya s’acaba! / The season is over!

El passat 10 de maig es va acabar la campanya del Yasmina d’enguany! La migració però encara no ha acabat, encara hi ha força pas de moltes espècies, sobretot boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)papamosques gris (Muscicapa striata) mastegatatxes (Ficedula hypoleuca). També encara es capturen bosquetes pàl·lides (Iduna opaca Iduna (pallida) reiseri)capsigranys (Lanius senator)cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus) cuaenlairats (Cercotrichas galactotes).

Els darrers dies de campanya han estat fortament marcats pel vent, amb ratxes molt fortes i tempestes de sorra que han obligat al tancament de l’estació durant parts de pràcticament cada jornada.

A l’espera d’organitzar les dades per oferir-vos un resum més complert, destaquem la captura de la primera merla roquera (Monticola saxatilis) anellada a Yasmina! Aquesta femella capturada el passat dia 3 de maig.


The 10th of May the season was finally over! The migration, though, is still going with good passage of Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus), Melodious Warbler (Hippolais polyglotta)Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) and Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca). Also, Isabelline Warbler (Iduna opaca) and Sahara Olivaceous Warbler (Iduna (pallida) reiseri)Woodchat Shrikes (Lanius senatir), Common Redstarts (Phoenicurus phoenicurus) and Rufous-tailed Bush Robins (Cercotrichas galactotes) are still on the move.

The last days of the season have been greatly affected by the strong winds, with sudden sandstorms that forced to stop the ringing at some point almost on a daily basis.

While we organise the data altoghether to show the final results, we highlight the first Rock Thrush (Monticola saxatilis) ever ringed at Yasmina! It was a female and it was caught the 3rd of May.

IMG-20180503-WA0008

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Una primavera peculiar / A peculiar spring season

Ja a finals d’abril podem començar a treure les primeres conclusions de la campanya d’enguany. Abans però, farem un repàs a les novetats dels darrers dies. El dia 22 es va haver de cancel·lar l’anellament degut al fort vent durant tot el dia, i els següents 5 dies (23-27) han tingut un nombre de captures molt similar, amb 46, 35, 36, 36 i 31 primeres captures respectivament. El nombre de mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) ha baixat sobtadament i es continuen capturant pocs ocells però de moltes espècies. A destacar, s’han capturat els dos primers abellerols (Merops apiaster) els dies 24 i 25, dos oriols (Oriolus oriolus) els dies 26 i 27 i un siboc (Caprimulgus ruficollis) el dia 25.


Already at the end of April we can start to take the first impressions of the season. But before we will summarise the last few days. The 22nd we had to cancel the ringing due to very strong winds all day, and the following 5 days (23-27) have been very similar in the number of captures: 46, 35, 36, 36 and 31 first captures respectively. The numbers of Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca) – a typical migrant at this time of the year – have dropped drastically and we keep catching few birds but from many species. As special, two European Bee-eaters (Merops apiaster) were caught the 24th and the 25th, two Golden Orioles (Oriolus oriolus) the 26th and the 27th and one Red-necked Nightjar (Caprimulgus ruficollis) the 25th!

Si comparem el nombre de primeres captures d’algunes espècies amb altres anys de campanya al Yasmina es posen en evidència diferències importants.  La majoria de migradors de llarga distància mostren valors inferiors a altres anys, com per exemple el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), la cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)… per contra, està sent un any prou bo pel capsigrany (Lanius senator) i pel mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli). Les de la taula corresponen al període 19/03 – 26/04 per tots els anys.


If we compare the number of first captures of some species between other years of study at Yasmina there are some important differences than can be noticed. Most of long-distance migrants have been captured in lower numbers than other years, as for example the Common Nightingale (Luscinia megarhynchos)Reed Warblers (Acrocephalus scirpaceus)Willow Warblers (Phylloscopus trochilus)Common Redstarts (Phoenicurus phoenicurus)… On the other hand, it has been a quite good year for Woodchat Shrike (Lanius senator) and Western Bonelli’s Warbler (Phylloscopus bonelli). The numbers from the table below are from the period 19/03 – 26/04 on all years.

comparativa totals Yasmina

Amb les dades del portal www.ornitho.cat d’observacions a Catalunya es veuen clarament com algunes espècies estan arribant a Catalunya més tard de l’habitual. És el cas per exemple del tallarol de garriga (Sylvia cantillans)A Yasmina hi va haver un primer pic de captures a mitjans de març, però seguidament els nombres van davallar, i el pic principal de captures es va produir més tard que la mitjana històrica, seguint la mateixa tendència que mostren les llistes completes d’ornitho.cat.


With the data from www.ornitho.cat of reported sightings in Catalunya it is possible to see how several species are arriving later than other years. For instance, that is the case for the Subalpine Warbler (Sylvia cantillans). At Yasmina we had a first peak of captures by mid-March, but after that the captures dropped and the main peak happened later than the historical average, showing the same pattern as the observations from complete lists reported at ornitho.cat.

També s’observa aquest patró de retard en l’arribada del còlit gris (Oenanthe oenanthe), tant amb les dades d’ornitho.cat com de BirdTrack.


The later arrival of Northern Wheatears (Oenanthe oenanthe) is also noticeable, both in ornitho.cat but also with data from BirdTrack.

oenoen20

El capsigrany (Lanius senator) s’ha capturat en bons nombres a Yasmina durant aquesta campanya, però per contra està arribant molt tard a Catalunya. Fixeu-vos en com de diferents són els dos gràfics!


The Woodchat Shrike (Lanius senator) has been caught in good numbers at Yasmina during this season, but on the other hand they are arriving very late at Catalunya. Look how different both graphs look!

lansenyas2

De moment sembla no haver-hi una explicació concreta pels resultats d’aquesta primavera, però de ben segur les fortes ventades al Sàhara i les pluges (i nevades!) més abundants del normal al Nord d’Àfrica hauran afectat d’alguna manera a moltes espècies. Seguirem informant de les novetats!


So far there seems to be no solid explanation for this patterns, but probably the strong winds over the Sahara and the unusual amount of rain (and snow!) in Northern Africa have affected many migrant species. We will keep updating!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Vent i poques captures / Wind and few birds

Els darrers dies ha fet força vent i les captures han baixat notablement. Durant la quarta pèntada d’abril (16-20) s’han produït, respectivament: 59, 32, 34, 28 i 24 primeres captures. Destaca una entrada important de mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) el dia 16, amb 24 anellaments d’aquesta espècie, i també 4 papamosques grisos (Muscicapa striata). Una altra nova espècie per la campanya d’enguany ha estat el mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), dels quals s’han anellat ja 4 exemplars.


During the last few days it has been quite windy and the captures have slowed down quite much. During the fourth 5-day-period of April (16th-20th) we had 59, 32, 34, 28 and 24 first captures respectively. There was an early fall of Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca) the 16th, together with 4 Spotted Flycatchers (Muscicapa striata). Another new species for the season has been Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix), with 4 individuals ringed so far.

Cap a finals d’abril algunes de les espècies més habituals durant la campanya comencen a quedar en nombres baixos. És el cas, per exemple, del mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) i el tallarol de garriga (Sylvia cantillans). Per contra, espècies com el mastegatatxes (Ficedula hypoleuca) just comencen a passar!


At the end of April some of the commonest species during the season are starting to appear in low numbers. That’s the case for Western Bonelli’s Warbler (Phylloscopus bonelli) and Subalpine Warbler (Sylvia cantillans) for instance, while other species are just starting to arrive now, as the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca).

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

15 dies d’abril / 15 days of April

Durant la tercera pèntada d’abril (11-15) el nombre de captures ha baixat lleugerament, tot i que la campanya segueix a bon ritme. Els totals han sigut, respectivament, de 59, 62, 32, 39 i 31 primeres captures. Destaquen diverses noves espècies per la campanya, com 1 boscaler pintat gros (Locustella naevia), diversos mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), 1 papamosques gris (Muscicapa striata), 1 oreneta de ribera (Riparia riparia), 2 orenetes cuablanques (Delichon urbicum)…


During the third 5-days period in April (11-15) the number of captures have slowed down a little bit, but still the season goes on in good numbers. The totals have been, in order: 59, 62, 32, 39 and 31 first captures. Several species have been caught for first time in the season during these days, as 1 Grasshopper Warbler (Locustella naevia), some Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca), 1 Spotted Flycatcher (Muscicapa striata), 1 Sand Martin (Riparia riparia), House Martins (Delichon urbicum)…

… però probablement les espècies més destacades han sigut 2 xivitones (Actitis hypoleucos), el primer cuaenlairat (Cercotrichas galactotes) i aquest preciós mascle adult d’oriol (Oriolus oriolus)!


… but probably the highlight species were these 2 Common Sandpipers (Actitis hypoleucos), the first Rufous Bush Robin (Cercotrichas galactotes) and this bright adult male Golden Oriole (Oriolus oriolus)!

No tots els ocells que s’aturen a la zona d’anellament els capturem amb facilitat, sobretot si són gaire grans. Durant els darrers dies hi ha hagut una arribada important de tórtores europees (Streptopelia turtur) amb fins a 15 individus junts a l’ombra d’un tamariu. De totes aquestes, se n’han capturat només 4!


Not all birds that stop over the ringing area are captured easily, especially big birds. During the last few days there has been an important arrival of Turtle Doves (Streptopelia turtur), with up to 15 birds together on the shadow of a tamarisk. Only 4 have been captured and ringed!

IMG_2610

Però un l’observació més especial ha estat sense dubte la d’un capó reial (Plegadis falcinellus) en migració activa, en contra del vent i amb el paisatge de les dunes d’Erg Chebbi al fons!!!


But the most special observation by far was this Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) in active migration, against the wind and with the Erg Chebbi dunes in the background!!!

IMG_9749

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Moltes novetats! / Many news!

Durant la segona pèntada d’abril les captures han anat augmentant fins arribar al dia rècord d’aquesta campanya – de moment -, amb 96 primeres captures ahir. Durant la nit del 9 al 10 d’abril hi va haver una tempesta de sorra molt forta que va inhabilitar part de l’estació d’anellament, però es va aconseguir recuperar la normalitat a la matinada del dia 10, quan el llac estava ben ple de migrants forçats a aturar-se pel fort vent. El nombre total de primeres captures durant la segona pèntada d’abril (6-10) han sigut: 38, 33, 59, 69 i 96. A la foto de sota també s’inclou el total d’avui, 11 d’abril, de 51 primeres captures, que tot i ser clarament més baix que ahir, ha estat un molt bon dia tenint en compte el vent que ha fet.


During the second 5-day period in April the number of captures have been increasing until we reached the biggest day of the season – so far -, with a total of 96 first captures yesterday. During the night before (between 9th and 10th of April) there was a very strong sandstom that gave us some difficulties at the station, but we could fix everything by the 10th in the morning, while the area was full of birds forced to land due to the strong winds overnight. The numbers from this period (6th-10th April) are: 38, 33, 59, 69 and 96. In the picture below we also include today’s numbers: 51 captures, which is much lower than yesterday but still very good keeping in mind the wind we had during most of the day.

chart (3).png

Com a espècies interessants, destaquem la captura d’alguns ocells locals en primer lloc. El dia 6 vam capturar aquesta terrerola cuabarrada (Ammomanes cinctura), que poc ens esperàvem ja que normalment no es veu cap exemplar a la zona d’estudi i perquè és una espècie molt poc capturada a l’estació. També vam capturar 3 pinsans trompeters (Bucanetes githagineus) el dia 7.


As interesting species, we highlight a couple of resident species on the first place. The 6th we captured a very unexpected Bar-tailed Lark (Ammomanes cinctura), that is rarely seen in the study area and it has been caught in very few occasions. Also, 3 Trumpeter Finches (Bucanetes githagineus) were caught during the 7th.

Durant aquesta segona pèntada també s’han produit les primeres captures de diverses espècies: bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)tallarol gros (Sylvia borin)mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) (sí!, una mica tard…) i balquer (Acrocephalus arundinaceus).


Several new species have arrived during the last 5 days, including: Melodious Warbler (Hippolais polyglotta)Garden Warbler (Sylvia borin)Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)Blackcap (Sylvia atricapilla) (yes!, a bit late…!), and a Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus).

La sorpresa més gran d’avui, però, ha estat la captura d’un tallarol gros (Sylvia borin) amb anella francesa! És tot just la segona recuperació estrangera d’aquesta campanya.


The biggest surprise of today though was this Garden Warbler (Sylvia borin) with a French ring! It’s just the second foreign recovery this season.

IMG_1584

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Mitja campanya / Half of the season

Durant la setmana santa hem rebut moltes visites a la campanya: Emil i Erik (Suècia), Jannik (Alemanya), Flora (Àustria), Asmaa (Marroc), Jordi, Noemí i Alba (Catalunya), Anders i Heidi (Dinamarca), Rafel, Nara, Arun i família (Menorca) i Helena i Robert (Catalunya). També 7 membres del GACO (Grup d’Anellament Calldetenes-Osona): Roger, Joan, Dolors, Judit, Helena, Xevi i Bet; i també un grup de viatge ornitològic organitzat per l’ICO, amb 14 participants. En total ja són més de 60 persones que han passat a visitar l’estació!

Les captures s’han mantingut força estables i semblants a la mitjana històrica, fins que el 31 de març hi va haver la primera entrada forta, amb un total de 84 primeres captures, i que fins ara és el dia récord de la campanya.


During Easter we had many visitors to the ringing station from several countries, such as Sweden, Germany, Denmark and Austria. In total, more than 60 people has already visit the ringing station!

The number of captured birds had been similar to the historical average until the 31st of March, when there was the first relevant fall of migrants, with a total of 84 first captures, which has been so far the best day of the season.

chart.png

Els canvis bruscs en el nombre de captures d’un dia per l’altre són deguts a fortes ventades, que dificulten la captura. Per exemple, durant la primera pèntada d’abril (1-5 d’abril) s’han capturat 75, 24, 74, 48 i 26 ocells respectivament. Els dies 2 i 5 va fer molt de vent, i el 4 a estones. A la següent gràfica, amb la mitjana de captures per pèntada, s’aprecia com aquesta campanya està lleugerament per sobre la mitjana històrica.


The strong changes in the number of captures between days is basically due to the wind. For instance, during the first five days of April (1-5) we have captured 75, 24, 74, 48 and 26 ocells respectively. The 2nd and the 5th were windy days, and the 4th was windy at times. In the following graphic you will find the mean of captures for each group of 5 days. Notice how this season’s numbers are slightly over the historical average.

chart (1)

Les espècies més capturades continuen sent el tallarol de garriga (Sylvia cantillans), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) i el capsigrany (Lanius senator). A l’app online on actualitzem cada dia el nombre de captures podeu seleccionar les diferents espècies per veure el nombre de captures i quan s’han produït, com aquesta gràfica corresponent al capsigrany. Sembla que està sent un bon any de captures d’aquesta espècie: ja en portem 164!


The commonest species are still Subalpine Warbler (Sylvia cantillans), Western Bonelli’s Warbler (Phylloscopus bonelli) and Woodchat Shrike (Lanius senator). In the online app where we update the numbers each day, there is an option to select the graph for every species to see the number of captures each day. The one below is from the Woodchat Shrike, which seems to be quite common this season: we have already ringed 164 individuals!

chart (2)

Com a ocells especials, cal destacar la captura d’un mascle adult de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), dues tórtores europees (Streptopelia turtur), un mascle adult de bitxac rogenc (Saxicola rubetra), una femella adulta de còlit ros (Oenanthe hispanica), algunes puputs (Upupa epops) i diverses bosquetes pàl·lides saharianes (Iduna pallida reiseri) bosquetes pàl·lides occidentals (Iduna opaca). Les darreres dues espècies van arribar principalment la nit del 3 al 4 d’abril, quan es van capturar 7 reiseri i 2 opaca a la matinada següent.


As special birds we highlight an adult male Western Orphean Warbler (Sylvia hortensis), two Turtle Doves (Streptopelia turtur), an adult male Whinchat (Saxicola rubetra), an adult female Black-eared Wheatear (Oenanthe hispanica), some Hoopoes (Upupa epops) and several Sahara Olivaceous Warblers (Iduna pallida reiseri) and Western Olivaceous (Isabelline) Warblers (Iduna opaca). The last two species mentioned arrived mainly the night between the 3rd and 4rt of April, since 7 reiseri and 2 opaca were caught in the following morning.

Seguirem informant!!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Diversitat! / Diversity!

La darrera setmana ha estat lleugerament més baixa de captures que la mitjana històrica, però tot i així hem capturat exemplars de diverses espècies i subspècies, algunes de les quals han resultat ser força interessants!
Per exemple, s’han capturat 3 subespècies de còlit gris (Oenanthe oenanthe): O.o.oenanthe (C i N d’Europa), O.o.leucorhoa (Groenlàndia i Islàndia) i O.o.libanotica (S d’Europa). Per completar-ho, també es va capturar un mascle de còlit de Seebohm (Oenanthe seebohmi) a una zona propera al Yasmina!


The last week has been slower than the average regarding the historical mean at the station, but still we have caught some interesting birds, from several species and subspecies, some of them particularly interesting!

For example, three subspecies of Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) have been ringed: O.o.oenanthe (central and N Europe), O.o.leucorhoa (Greenland and Iceland) and O.o.libanotica (S Europe). To complete it, we also caught this cracking adult male Seebohm’s Wheatear (Oenanthe seebohmi) close to Yasmina hotel!

Desktop4

Les captures de capsigrany (Lanius senator) segueixen produint-se a diari i en bons números. Entre els 100 exemplars ja anellats durant aquest any, destaquen 4 exemplars de la subespècie balear (L.s.badius), que es caracteritza pel poc blanc a la base de les primàries, la mida lleugerament més gran i el bec més fort i robust.


Every day we keep catching Woodchat Shrikes (Lanius senator). More than 100 individuals have been ringed already, and among them 4 from the Balearic subspecies (L.s.badius), that has very few white on the base of the primaries, it’s slightly larger and it has stronger, bigger bill.

IMG_9026bbisIMG_9032bis

Sembla que l’arribada d’algunes espècies al Yasmina s’està produint una mica més tard que en altres anys, potser pel vent i el fred que ha estat fent. Tot i així, ja ha arribat la primera bosqueta pàl·lida occidental (Iduna opaca) i alguns colltorts (Jynx torquilla). Seguim capturant cueretes grogues (Motacilla flava), pràcticament cada exemplar nou és d’una subespècie diferent, com aquestes M.f.flava i M.f.thunbergi.


It seems that the arrival dates for several species at Yasmina are slightly later than other seasons, maybe due to the strong winds and the cold that we had. Anyway, we have already caugth the first Western Olivaceous Warbler (Iduna opaca) and some Wrynecks (Jynx torquilla). We keep on catching some Yellow Wagtails (Motacilla flava), and almost every new individual belongs to a different subspecies, such as these two M.f.flava (left) and M.f.thunbergi (right).

Desktop6

 

Per acabar, us deixem amb fotos de les 4 espècies de mosquiters que coincideixen a la zona aquests dies: pàl·lid (Phylloscopus bonelli) –el més abundant-, de passa (Phylloscopus trochilus), ibèric (Phylloscopus ibericus) i comú (Phylloscopus collybita). Ordenats de dalt a l’esquerra a baix a la dreta.


To end this update, we post pictures of the 4 species of Phylloscopus Warblers that we have these days at the ringing area: Western Bonelli’s (P.bonelli) -the commonest by far-, Willow (P.trochilus)Iberian Chiffchaff (P.ibericus) and Common Chiffchaff (P.collybita). In order from top left to bottom right.

Desktop5

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari