Seguiu els resultats en temps real / Follow the results in real-time

Cliqueu al gràfic per veure els resultats gairebé en temps reals.


Click on the graph to see the results on near real-time.

captures-diries-totes-le 1005

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Final de campanya / End of the season

Avui dia 10 de maig ha acabat la campanya de primavera 2019 a Yasmina. Els darrers dies han pujat molt les temperatures (fins als 35-38ºC als migdies), i també han baixat considerablement les captures.

Les captures més interessants aquests dies han sigut alguns juvenils d’espècies locals, com el botxí del desert (Lanius meridionalis elegans), un pinsà trompeter (Bucanetes githagineus) i dos pardals del desert (Passer simplex) més (un juvenil i un mascle adult).

Entre els migrants, destaquem 2 mosquiters xiulaires (Phylloscopus sibilatrix) anellats els dies 9 i 10 de maig i una bosqueta icterina (Hippolais icterina), la única captura a la campanya d’aquesta espècie rara al Marroc, la matinada del dia 10.

IMG_8686

En total, hem anellat 1980 ocells de 54 espècies! Penjarem més informació final quan sigui possible.

No podem tancar la temporada sense agraïr a tots els voluntaris, visitants i personal de l’hotel per la seva inestimable ajuda. Així doncs, i per ordre d’arribada a l’estació, agraïm als voluntaris: Franz Goller, Clara Machowetz, Flora Bittermann, Thomas Starkmann, Birgit Priklopil, Petra Pesak, Michele Pes, Laura Tomasi, Roger Jutglà, Joan Aymerich, Judit Roquet, Guillem Arrufat, Neus Mulet i Jesús Alfonso. Als visitants Albert Burgas, Anna Planella, Marina Torrellas, Ricard Font, Frieder Klöpfer, Laura Luedthke, Cristian Jensen/Audouin Birding Tours, Roni Väisänen i Heikki Eriksson/Avescapes, Arnoud van den Berg et al., Javi Elorriaga i Yeray Seminario/BirdingTheStrait, Corentin Morvan i Jean. La vessant de recerca conduïda per l’Armando Aispuro, l’Ivan Maggini i Leonida Fusani (Konrad-Lorenz Institute of Ethology) i el Gabriel Gargallo (ICO). Al personal de l’hotel Yasmina: Yousseff, Aziz, Ahmed Ali (Hamid Motor), Ahmed, Hamid, Said, Omar, Omar, Abdullah, Ibrahim, Mostapha… i altres per una estada formidable. També a l’amic Lahcen Ouacha (al-hassan82@hotmail.com), guia local de la zona que sempre ens ha donat un cop de mà amb diversos aspectes. Gràcies també als qui heu anat seguint el blog!

Moltes gràcies i fins la pròxima!! /Marc Illa


Today 10th May we finish the spring ringing season at Yasmina. The last few days the temperatures rise (up to 35-38ºC in the middle of the day), and also the captures slowed down quite much.

The most interesting captures these days were some juveniles of local species, as Southern Grey Shrike (Lanius meridionalis elegans), a Trumpeter Finch (Bucanetes githagineus) and two Desert Sparrows (Passer simplex) more (one juvenile and one adult male).

Among the migrants, 2 Wood Warblers (Phylloscopus sibilatrix) were caught the last two days and also an Icterine Warbler (Hippolais icterina), the only capture this year of this rare bird in Morocco, this last morning (10th May).

IMG_8686

In total, we have ringed 1980 birds of 54 species! We’ll present more final information when possible.

We can’t finish the season without some acknowledgements to the volunteers, visitors and hotel staff. In order of arrival, we thank our volunteers: Franz Goller, Clara Machowetz, Flora Bittermann, Thomas Starkmann, Birgit Priklopil, Petra Pesak, Michele Pes, Laura Tomasi, Roger Jutglà, Joan Aymerich, Judit Roquet, Guillem Arrufat, Neus Mulet and Jesús Alfonso. To the visitors Albert Burgas, Anna Planella, Marina Torrellas, Ricard Font, Frieder Klöpfer, Laura Luedthke, Cristian Jensen/Audouin Birding Tours, Roni Väisänen and Heikki Eriksson/Avescapes, Arnoud van den Berg et al., Javi Elorriaga and Yeray Seminario/BirdingTheStrait, Corentin Morvan and Jean. Research at the station was conducted by Armando Aispuro, Ivan Maggini and Leonida Fusani (Konrad-Lorenz Institute of Ethology) and inputs from Gabriel Gargallo (ICO). To the hotel staff: Youssef, Aziz, Ahmed Ali (Hamid Motor), Ahmed, Hamid, Said, Omar, Omar, Abdullah, Ibrahim, Mostapha… and other for a fantastic stay at the hotel. Also to our friendLahcen Ouacha (al-hassan82@hotmail.com), a local guide that always gave his best for us.

Thank you very much, and until next time!! / Marc Illa

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Iduna, Acrocephalus & borin

A partir del 20 d’abril hem començat a tenir dies molt bons, entre els quals destaquen els dos dies amb més captures de la temporada, amb 93 captures (25 d’abril) i 91 captures (23 d’abril). La majoria d’exemplars capturats corresponen a tres espècies, típiques de finals d’abril – principis de maig i habituals a l’estació. Aquestes són la bosqueta pàl·lida occidental (Iduna opaca), la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) i el tallarol gros (Sylvia borin).

Estem agafant més tallarols grossos del que és habitual, i encara no hem entrat al maig, quan es solen capturar amb més freqüència! Una possible explicació seria que hi hagués un pas més primerenc per aquesta espècie que altres anys, com ha passat de moment amb el mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), que va mostrar un pic de captures força aviat respecte els altres anys.

Altres espècies típiques de finals d’abril han anat arribant a l’estació, com els papamosques grisos (Muscicapa striata), els oriols (Oriolus oriolus) i els cuaenlairats (Cercotrichas galactotes). Seguim capturant també diversos tallarols emmascarats (Sylvia hortensis).

Menys habituals són les captures d’un siboc (Caprimulgus ruficollis) (tot i que regular en migració) i d’un tallarol de moltonii (Sylvia subalpina) (aquest darrer, considerat una raresa al Marroc i una de les poques observacions si l’accepta el comitè de rareses).


After 20th April we started having good days of captures, with the best two days by far: 93 captures (25th April) and 91 captures (23rd April). Most of the individuals correspond to three species, common migrants at the end of April – early May and rather abundant at the station. They are the Western Olivaceous Warbler (Iduna opaca), the Eurasian Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) and the Garden Warbler (Sylvia borin).

We are catching indeed more Garden Warblers than the average, and we are still not yet in May, when most of them are caught typically. A possible explanation is an earlier passage this season, just like it seemed to happen with the Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca), that showed an early migration peak this season.

Other typical late April species have arrived at the station, as Spotted Flycatchers (Muscicapa striata), Golden Orioles (Oriolus oriolus), and Rufous-tailed Bush Robins (Cercotrichas galactotes). We are also catching several Western Orphean Warblers (Sylvia hortensis).

More unusual captures were a Red-necked Nightjar (Caprimulgus ruficollis) (although it occurs regularly in migration in the country) and a Moltoni’s Warbler (Sylvia subalpina) (a rarity in Morocco, and one of the few records in the country if accepted by the rarities committee).

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Diversitat de mosquiters i altres / Phylloscopus variety and others

La campanya segueix marxant a bon ritme! Durant els darrers dies el vent de nord / nord-est que ens havia portat captures abundants a l’estació ha canviat a vent del sud, però tot i així seguim a bon ritme.

captures-diries-totes-le 1704

Seguim també capturant ocells interessants, i gràcies a les captures dels darrers dies, afegim a la llista de captures interessants de la campanya 1 mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus), 1 mosquiter siberià (Phylloscopus collybita tristis) i un altre mosquiter comú de subespècie indeterminada (tristis abietinus).

Tots aquests tàxons són rars al Marroc, amb ben poques oservacions! El mosquiter de doble ratlla es va capturar amb força greix i va ser-hi present només durant un dia, cosa que suggereix la possible arrivada d’un lloc d’hivernada al sud del Sàhara. Ja es coneixen observacions anteriors a Gàmbia i a Mauritània. Els dos mosquiters comuns s’han documentat amb detall i es penjarà més informació properament.

Ja només faltava el mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) per completar el combinat de mosquiters. I ens va caure el primer el dia 14 i el segon avui (17). A la següent foto teniu tots els tàxons capturats aquesta temporada. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, mosquiter comú (P.collybita collybita), mosquiter ibèric (P.ibericus), mosquiter de passa (P.trochilus), mosquiter pàl·lid (P.bonelli), mosquiter xiulaire (P.sbilatrix), mosquiter comú (P.collybita abietinus/tristis), mosquiter comú siberià (P.collybita tristis) i mosquiter de doble ratlla (P.inornatus).

1704

Altres espècies noves per la campanya els darrers dies han sigut un boscaler pintat gros (Locustella naevia) i una tórtora europea (Streptopelia turtur).


 

The season continues going very well! During the last few days, the wind from north/north-east has brought us several captures. Recently it changed to southerly winds are heat, but still, we are doing quite well!

captures-diries-totes-le 1704

We keep on capturing interesting birds, and thanks to the captures from the last few days, we add some more birds to the already interesting list of species from this season: 1 Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus), 1 Siberian Chiffchaff (Phylloscopus collybita tristis) and another Chiffchaff of undetermined subspecies (tristis or abietinus).

All of these taxa are rare in Morocco, with few records. The Yellow-browed Warbler showed some fat and stayed only for one day, which suggests a possible wintering area south of the Sahara. Observations in The Gambia and Mauritania have already been reported in the past. Regarding the Chiffchaffs, both individuals were documented thoroughly, and further information will be posted in the future.

Only the Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix) was left to get the entire combo. And we got the first the 14th, and the second today (17th). In the following picture you can see all Phylloscopus Warblers caught during this season. From left to right and from the top row to the bottom: Common Chiffchaff (P.collybita collybita), Iberian Chiffchaff (P.ibericus), Willow Warbler (P.trochilus), Western Bonelli’s Warbler (P.bonelli), Wood Warbler (P.sbilatrix), Chiffchaff (P.collybita abietinus/tristis), Siberian Chiffchaff (P.collybita tristis) and Yellow-browed Warbler (P.inornatus).

1704

Other new species have been caught during the last few days: a Common Grasshopper Warbler (Locustella naevia) and a Turtle Dove (Streptopelia turtur).

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Rossinyols, mastegatatxes i molt més! / Nightingales, Pied Flycatchers and much more!

El passat 9 d’abril va ser el primer dia amb una arribada notable de rossinyols (Luscinia megarhynchos) mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), que han sigut les dues espècies més capturades els darrers dies, clarament per sobre la mitjana històrica. Sembla que els rossinyols han arribat més tard, mentre que els mastegatatxes han tingut una arribada més primerenca!

20190409_193322

En general, seguim capturant més ocells que la mitjana històrica, i segueixent arribant noves espècies a l’estació. Els darrers dies hem capturat els 3 primers bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), un abellerol (Merops apiaster) i un hortolà (Emberiza hortulana), aquest darrer ben poc capturat a l’estació.

També destaca la captura d’un juvenil de pardal del desert (Passer simplex)! Com altres espècies, les pluges de la tardor passada semblen haver afavorit la reproducció primerenca d’espècies locals.

IMG_2662

Segueixen sent protagonistes d’aquesta primavera els ocells rars. Amb l’entrada forta de mastegatatxes, vam capturar aquest (presumpte) híbrid de mastegatatxes i papamosques de collar (Ficedula hypoleuca x albicollis).

IMG_2935

L’ocell més inesperat de tots, però, va ser un adult de gavina de Franklin (Larus pipixcan) que vam veure al llac de Merzouga el dia 8 d’abril!! La desena observació d’aquesta espècie al Marroc i tot just la primera a l’interior.

20190408_170349

 


 

The 9th of April was the first day with a notable arrival of Common Nightingales (Luscinia megarhynchos) and Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca), that have been the most captured species for the last few days, clearly over the average. It seems that Nightingales have arriver later than usual, while Pied Flycatchers earlier!

20190409_193322

In general, we keep catching more birds than the historical average, and new species keep arriving at the station. Recently, we have caught the first 3 Whinchats (Saxicola rubetra), a European Bee-eater (Merops apiaster) and 1 Ortolan Bunting (Emberiza hortulana), the latter caught only in very few occasions here.

It was remarkable also the capture of a juvenile Desert Sparrow (Passer simplex)! As other local species, the abundant rains from last autumn have helped to raise earlier broods this season.

IMG_2662

With the big arrival of Flycatchers, we caught this interesting (presumed) hybrid Pied x Collared Flycatcher (Ficedula hypoleuca x albicollis).

IMG_2935

But the most unexpected bird was, by far, this adult Franklin’s Gull (Larus pipixcan) seen at Merzouga lake the 8th of April! The 10th record for this species in Morocco, and the very first inland.

20190408_170349

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

+1000 primeres captures! / +1000 first captures!

Ja passem de les 1.000 primeres captures a l’estació durant aquesta temporada! Com es pot apreciar a la gràfica, la majoria de dies segueixen molt aprop o per sobre de la mitjana històrica (excepte dies de molt vent, amb valors clarament més baixos). Ahir, amb vent suau del Nord, va ser el segon millor dia de la campanya aquest any, amb 70 captures.

captures-diries-totes-le 0704

Els darrers dies hem capturat 3 noves espècies per la campanya: bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)tallarol gros (Sylvia borin) mastegatatxes (Ficedula hypoleuca); que han arribat a les dates habituals.

Les captures de rossinyol (Luscinia megarhynchos) han augmentat, amb diversos exemplars diaris els darrers dies, tot i que el total segueix sent per sota la mitjana. Les captures de capsigrany (Lanius senator) també han augmentat, destacant els 16 exemplars capturats ahir (6 d’abril). També ahir es va capturar el tercer tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) de la campanya.

De moment encara no hem capturat cap còlit gris (Oenanthe oenanthe), però ahir vam capturar 2 còlits rossos (Oenanthe hispanica), que sumen un total de 4 aquesta temporada.


We are already over the 1.000 first captures this season! As can be seen in the graph below, most of the days are very close or clearly over the average in captures (except for days with strong winds, with clearly lower numbers). Yesterday, with light northerly winds, it was the second best day of this season with 70 first captures.

captures-diries-totes-le 0704

The last few days we have caught 3 new species for the season: Melodious Warbler (Hippolais polyglotta)Garden Warbler (Sylvia borin) and Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca); that have arrived at the usual dates.

Nightingale (Luscinia megarhynchos) captures have increased with several birds every day, although the total number is still slightly below the average. Woodchat Shrike (Lanius senator) numbers have also increased, with a remarkable day yesterday (6th April) with 16 individuals caught. Also yesterday we had the third Western Orphean Warbler (Sylvia hortensis) for the season.

We haven’t caught yet any Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe), but yesterday we had 2 Black-eared Wheatears (Oenanthe hispanica), that rise this season’s total to 4.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Noves espècies a l’estació / New species at the station

El temps inestable s’ha mantingut durant els darrers dies, igual que una mitjana de captures per sobre la mitjana històrica. Fent una ullada a les captures d’aquest any respecte la mitja, sembla que està sent un bon any de tallarol de garriga (Sylvia cantillans)cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli).

Els capsigranys (Lanius senator), que van ser l’espècie més capturada l’any passat, aquest any estan arribant amb números més discrets (però d’acord amb la mitjana històrica de l’estació). El rossinyol (Luscinia megarhynchos) és segurament l’espècie que estem capturant més per sota la mitjana. 

Com és habitual a finals de març – principis d’abril, les dues espècies de bosquetes pàl·lides (Iduna opaca -esquerra- i Iduna (pallida) reiseri -dreta-) han arribat a l’estació i s’han començat a capturar reguarment.

També hem capturat els primers 2 tallarols emmascarats (Sylvia hortensis), una espècie escassa a l’estació, el segon pardal del desert (Passer simplex) i el segon tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) per aquesta temporada.


 

The unstable weather continued during the last few days, as well as higher captures than the historical average. Looking at the captures of a few species, it looks like it’s a good year for Subalpine Warblers (Sylvia cantillans), Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) and Western Bonelli’s Warblers (Phylloscopus bonelli).

The Woodchat Shrikes (Lanius senator), that were the commonest migrants last year, are arriving in slower numbers this year (but following the historical average of captures / day). The Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) is possibly, among the commonest migrants here, that is more clearly below the historical data.

As usual at the end of March – early April, both Olivaceous Warblers (Iduna opaca -to the left- and Iduna (pallida) reiseri -to the right-) have arrived at the station and we capture them on an (almost) daily basis.

We have also trapped the first 2 Western Orphean Warblers (Sylvia hortensis), a scarce migrant at this place, also the second Desert Sparrow (Passer simplex) for the season and the second Blackcap (Sylvia atricapilla).

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Continuem a bon ritme / We keep doing well

Ahir (24 de març) a la matinada va ploure!! No molt, però sí que va ser suficient per deixar alguns bassals i per forçar a molts ocells a aturar-se.

20190324_094434

El dia va començar amb 4 agrons rojos (Ardea purpurea) voltant pel llac. Altres observacions interessants van ser una arpella pàl·lida russa (Circus macrourus) i el primer dia de pas de falciots negres (Apus apus), amb uns 50 individus observats.

20190324115403_IMG_0215

Ahir es van capturar un total de 72 primeres captures, entre les quals destaquen 27 cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), un dels dies més bons de captures d’aqusta espècie en força temps, i les primeres boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus).

20190324_125049(1)

20190324_114714

Sembla que el temps inestable s’ha de mantenir, amb ràfegues de vent, núvols i pluja esporàdica, durant els propers dies. Esperem que també es mantingui l’abundància d’ocells! Avui (25 de març) ja hem capturat més de 50 ocells durant el matí!


Yesterday (24th March) in the morning we had rain! Not much, but enough to have some puddles around and to force some birds to stop.

20190324_094434

The day started with 4 Purple Herons (Ardea purpurea) flying around the lake. Other interesting observations were a Pallid Harrier (Circus macrourus) and the first day with Common Swifts (Apus apus) migrating, about 50 seen.

20190324115403_IMG_0215

In total, we had 72 first captures. Common Redstarts (Phoenicurus phoenicurus) were the most common, with 27 individuals, is one of the highest day numbers in a long time. We also had the firsts Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) and Reed Warbler (A.scirpaceus).

20190324_125049(1)

20190324_114714

It seems that the unstable weather will keep on for the next few days, with wind, clouds and eventual rain. We hope that good numbers of birds will also keep on. Today (25th March) we have already caught over 50 birds during the morning!

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari