Seguiu els resultats en temps real / Follow the results in real-time

Cliqueu al gràfic per veure els resultats gairebé en temps reals.


Click on the graph to see the results on near real-time.

captures-diries-totes-le 1704

Anuncis
Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Diversitat de mosquiters i altres / Phylloscopus variety and others

La campanya segueix marxant a bon ritme! Durant els darrers dies el vent de nord / nord-est que ens havia portat captures abundants a l’estació ha canviat a vent del sud, però tot i així seguim a bon ritme.

captures-diries-totes-le 1704

Seguim també capturant ocells interessants, i gràcies a les captures dels darrers dies, afegim a la llista de captures interessants de la campanya 1 mosquiter de doble ratlla (Phylloscopus inornatus), 1 mosquiter siberià (Phylloscopus collybita tristis) i un altre mosquiter comú de subespècie indeterminada (tristis abietinus).

Tots aquests tàxons són rars al Marroc, amb ben poques oservacions! El mosquiter de doble ratlla es va capturar amb força greix i va ser-hi present només durant un dia, cosa que suggereix la possible arrivada d’un lloc d’hivernada al sud del Sàhara. Ja es coneixen observacions anteriors a Gàmbia i a Mauritània. Els dos mosquiters comuns s’han documentat amb detall i es penjarà més informació properament.

Ja només faltava el mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix) per completar el combinat de mosquiters. I ens va caure el primer el dia 14 i el segon avui (17). A la següent foto teniu tots els tàxons capturats aquesta temporada. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, mosquiter comú (P.collybita collybita), mosquiter ibèric (P.ibericus), mosquiter de passa (P.trochilus), mosquiter pàl·lid (P.bonelli), mosquiter xiulaire (P.sbilatrix), mosquiter comú (P.collybita abietinus/tristis), mosquiter comú siberià (P.collybita tristis) i mosquiter de doble ratlla (P.inornatus).

1704

Altres espècies noves per la campanya els darrers dies han sigut un boscaler pintat gros (Locustella naevia) i una tórtora europea (Streptopelia turtur).


 

The season continues going very well! During the last few days, the wind from north/north-east has brought us several captures. Recently it changed to southerly winds are heat, but still, we are doing quite well!

captures-diries-totes-le 1704

We keep on capturing interesting birds, and thanks to the captures from the last few days, we add some more birds to the already interesting list of species from this season: 1 Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus), 1 Siberian Chiffchaff (Phylloscopus collybita tristis) and another Chiffchaff of undetermined subspecies (tristis or abietinus).

All of these taxa are rare in Morocco, with few records. The Yellow-browed Warbler showed some fat and stayed only for one day, which suggests a possible wintering area south of the Sahara. Observations in The Gambia and Mauritania have already been reported in the past. Regarding the Chiffchaffs, both individuals were documented thoroughly, and further information will be posted in the future.

Only the Wood Warbler (Phylloscopus sibilatrix) was left to get the entire combo. And we got the first the 14th, and the second today (17th). In the following picture you can see all Phylloscopus Warblers caught during this season. From left to right and from the top row to the bottom: Common Chiffchaff (P.collybita collybita), Iberian Chiffchaff (P.ibericus), Willow Warbler (P.trochilus), Western Bonelli’s Warbler (P.bonelli), Wood Warbler (P.sbilatrix), Chiffchaff (P.collybita abietinus/tristis), Siberian Chiffchaff (P.collybita tristis) and Yellow-browed Warbler (P.inornatus).

1704

Other new species have been caught during the last few days: a Common Grasshopper Warbler (Locustella naevia) and a Turtle Dove (Streptopelia turtur).

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Rossinyols, mastegatatxes i molt més! / Nightingales, Pied Flycatchers and much more!

El passat 9 d’abril va ser el primer dia amb una arribada notable de rossinyols (Luscinia megarhynchos) mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), que han sigut les dues espècies més capturades els darrers dies, clarament per sobre la mitjana històrica. Sembla que els rossinyols han arribat més tard, mentre que els mastegatatxes han tingut una arribada més primerenca!

20190409_193322

En general, seguim capturant més ocells que la mitjana històrica, i segueixent arribant noves espècies a l’estació. Els darrers dies hem capturat els 3 primers bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), un abellerol (Merops apiaster) i un hortolà (Emberiza hortulana), aquest darrer ben poc capturat a l’estació.

També destaca la captura d’un juvenil de pardal del desert (Passer simplex)! Com altres espècies, les pluges de la tardor passada semblen haver afavorit la reproducció primerenca d’espècies locals.

IMG_2662

Segueixen sent protagonistes d’aquesta primavera els ocells rars. Amb l’entrada forta de mastegatatxes, vam capturar aquest (presumpte) híbrid de mastegatatxes i papamosques de collar (Ficedula hypoleuca x albicollis).

IMG_2935

L’ocell més inesperat de tots, però, va ser un adult de gavina de Franklin (Larus pipixcan) que vam veure al llac de Merzouga el dia 8 d’abril!! La desena observació d’aquesta espècie al Marroc i tot just la primera a l’interior.

20190408_170349

 


 

The 9th of April was the first day with a notable arrival of Common Nightingales (Luscinia megarhynchos) and Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca), that have been the most captured species for the last few days, clearly over the average. It seems that Nightingales have arriver later than usual, while Pied Flycatchers earlier!

20190409_193322

In general, we keep catching more birds than the historical average, and new species keep arriving at the station. Recently, we have caught the first 3 Whinchats (Saxicola rubetra), a European Bee-eater (Merops apiaster) and 1 Ortolan Bunting (Emberiza hortulana), the latter caught only in very few occasions here.

It was remarkable also the capture of a juvenile Desert Sparrow (Passer simplex)! As other local species, the abundant rains from last autumn have helped to raise earlier broods this season.

IMG_2662

With the big arrival of Flycatchers, we caught this interesting (presumed) hybrid Pied x Collared Flycatcher (Ficedula hypoleuca x albicollis).

IMG_2935

But the most unexpected bird was, by far, this adult Franklin’s Gull (Larus pipixcan) seen at Merzouga lake the 8th of April! The 10th record for this species in Morocco, and the very first inland.

20190408_170349

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

+1000 primeres captures! / +1000 first captures!

Ja passem de les 1.000 primeres captures a l’estació durant aquesta temporada! Com es pot apreciar a la gràfica, la majoria de dies segueixen molt aprop o per sobre de la mitjana històrica (excepte dies de molt vent, amb valors clarament més baixos). Ahir, amb vent suau del Nord, va ser el segon millor dia de la campanya aquest any, amb 70 captures.

captures-diries-totes-le 0704

Els darrers dies hem capturat 3 noves espècies per la campanya: bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)tallarol gros (Sylvia borin) mastegatatxes (Ficedula hypoleuca); que han arribat a les dates habituals.

Les captures de rossinyol (Luscinia megarhynchos) han augmentat, amb diversos exemplars diaris els darrers dies, tot i que el total segueix sent per sota la mitjana. Les captures de capsigrany (Lanius senator) també han augmentat, destacant els 16 exemplars capturats ahir (6 d’abril). També ahir es va capturar el tercer tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) de la campanya.

De moment encara no hem capturat cap còlit gris (Oenanthe oenanthe), però ahir vam capturar 2 còlits rossos (Oenanthe hispanica), que sumen un total de 4 aquesta temporada.


We are already over the 1.000 first captures this season! As can be seen in the graph below, most of the days are very close or clearly over the average in captures (except for days with strong winds, with clearly lower numbers). Yesterday, with light northerly winds, it was the second best day of this season with 70 first captures.

captures-diries-totes-le 0704

The last few days we have caught 3 new species for the season: Melodious Warbler (Hippolais polyglotta)Garden Warbler (Sylvia borin) and Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca); that have arrived at the usual dates.

Nightingale (Luscinia megarhynchos) captures have increased with several birds every day, although the total number is still slightly below the average. Woodchat Shrike (Lanius senator) numbers have also increased, with a remarkable day yesterday (6th April) with 16 individuals caught. Also yesterday we had the third Western Orphean Warbler (Sylvia hortensis) for the season.

We haven’t caught yet any Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe), but yesterday we had 2 Black-eared Wheatears (Oenanthe hispanica), that rise this season’s total to 4.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Noves espècies a l’estació / New species at the station

El temps inestable s’ha mantingut durant els darrers dies, igual que una mitjana de captures per sobre la mitjana històrica. Fent una ullada a les captures d’aquest any respecte la mitja, sembla que està sent un bon any de tallarol de garriga (Sylvia cantillans)cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli).

Els capsigranys (Lanius senator), que van ser l’espècie més capturada l’any passat, aquest any estan arribant amb números més discrets (però d’acord amb la mitjana històrica de l’estació). El rossinyol (Luscinia megarhynchos) és segurament l’espècie que estem capturant més per sota la mitjana. 

Com és habitual a finals de març – principis d’abril, les dues espècies de bosquetes pàl·lides (Iduna opaca -esquerra- i Iduna (pallida) reiseri -dreta-) han arribat a l’estació i s’han començat a capturar reguarment.

També hem capturat els primers 2 tallarols emmascarats (Sylvia hortensis), una espècie escassa a l’estació, el segon pardal del desert (Passer simplex) i el segon tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) per aquesta temporada.


 

The unstable weather continued during the last few days, as well as higher captures than the historical average. Looking at the captures of a few species, it looks like it’s a good year for Subalpine Warblers (Sylvia cantillans), Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) and Western Bonelli’s Warblers (Phylloscopus bonelli).

The Woodchat Shrikes (Lanius senator), that were the commonest migrants last year, are arriving in slower numbers this year (but following the historical average of captures / day). The Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) is possibly, among the commonest migrants here, that is more clearly below the historical data.

As usual at the end of March – early April, both Olivaceous Warblers (Iduna opaca -to the left- and Iduna (pallida) reiseri -to the right-) have arrived at the station and we capture them on an (almost) daily basis.

We have also trapped the first 2 Western Orphean Warblers (Sylvia hortensis), a scarce migrant at this place, also the second Desert Sparrow (Passer simplex) for the season and the second Blackcap (Sylvia atricapilla).

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Continuem a bon ritme / We keep doing well

Ahir (24 de març) a la matinada va ploure!! No molt, però sí que va ser suficient per deixar alguns bassals i per forçar a molts ocells a aturar-se.

20190324_094434

El dia va començar amb 4 agrons rojos (Ardea purpurea) voltant pel llac. Altres observacions interessants van ser una arpella pàl·lida russa (Circus macrourus) i el primer dia de pas de falciots negres (Apus apus), amb uns 50 individus observats.

20190324115403_IMG_0215

Ahir es van capturar un total de 72 primeres captures, entre les quals destaquen 27 cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), un dels dies més bons de captures d’aqusta espècie en força temps, i les primeres boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus).

20190324_125049(1)

20190324_114714

Sembla que el temps inestable s’ha de mantenir, amb ràfegues de vent, núvols i pluja esporàdica, durant els propers dies. Esperem que també es mantingui l’abundància d’ocells! Avui (25 de març) ja hem capturat més de 50 ocells durant el matí!


Yesterday (24th March) in the morning we had rain! Not much, but enough to have some puddles around and to force some birds to stop.

20190324_094434

The day started with 4 Purple Herons (Ardea purpurea) flying around the lake. Other interesting observations were a Pallid Harrier (Circus macrourus) and the first day with Common Swifts (Apus apus) migrating, about 50 seen.

20190324115403_IMG_0215

In total, we had 72 first captures. Common Redstarts (Phoenicurus phoenicurus) were the most common, with 27 individuals, is one of the highest day numbers in a long time. We also had the firsts Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) and Reed Warbler (A.scirpaceus).

20190324_125049(1)

20190324_114714

It seems that the unstable weather will keep on for the next few days, with wind, clouds and eventual rain. We hope that good numbers of birds will also keep on. Today (25th March) we have already caught over 50 birds during the morning!

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Primer pic de migració / First migration peak

IMG_9722

Durant els darrers dies hi ha hagut ventades diverses durant les nits i estones del dia, i un increment dels núvols. Això ha sigut probablement el motiu del notable increment de captures d’aquests dies, fixeu-vos com queda la gràfica comparant aquest any amb l’històric!

captures-diries-totes-le

La situació meteorològica aquí sempre és una mica imprevisible. Del no-res, la tarda del dia 17 va arribar aquesta tempesta de sorra que ens va forçar a tancar l’estació immediatament…

20190317_175248

Però certament aquests dies hem agafat força ocells i molta diversitat, amb algunes espècies molt interessants. Com a noves espècies per la campanya dels migrants habituals destaquem 2 còlits rossos (Oenanthe hispanica), 1 oreneta vulgar (Hirundo rustica) (tot i que en veiem, en pas, diàriament), 3 tallaretes vulgars (Sylvia communis) i 1 cotxa blava (Luscinia svecica).

També hem capturat ja 4 pardals de passa (Passer hispaniolensis), dues parelles.

IMG_8733

Les merles (Turdus merula) de la subespècie mauritanica són lleugerament diferents. Aquesta és la segona que agafem aquest any, i com sembla habitual en aquesta subespècie, les femelles tenen un color gris cendra, les ales lleugerament més arrodonides i la cua més llarga.

IMG_8163

Per temes d’identificació estem entretinguts aquests dies per la presència de diversos mosquiters ibèrics (Phylloscopus ibericus) mosquiters comuns (P.collybita) al llac. No sempre fàcils d’identificar! Quin és quin??

Els ocells més interessants d’aquest període, però, han sigut una femella de rossinyol bord (Cettia cetti) -amb molt poques captures aquí, al mig del desert!-.

IMG_9455

I aquest còlit pàl·lid (Oenanthe isabellina), que és el primer exemplar d’aquesta espècie capturat a l’estació!! Fins fa poc es considerava una raresa al Marroc, però les regulars observacions sobretot a la zona del desert han fet que deixés de considerar-se com a tal recentment. Aquest any hem pogut veure un mínim de 10 exemplars diferents a la regió de Merzouga, inclós aquest exemplar que vam capturar el dia 17. Possiblement, la situació de vents dominants NE – E de les darreres setmanes pot haver facilitat l’arribada d’aquests exemplars.

IMG_8815

Com veieu, seguim ben entretinguts. Sembla que properament ha de ploure (4 gotes comptades)… anirem informant del que passa!


IMG_9722

During the last few days we had windy situations coming and going, especially during the night, and an increase of clouds. This has been probably the reason why we have increased the captures notably.

captures-diries-totes-le

The meteorological situation is always quite unpredictable here. All of a sudden, the 17th in the afternoon we saw this sandstorm arriving, that forced us to close the station immediately…

20190317_175248

Nonetheless, the last few days we have certainly captured quite a few birds and from several species, some of them very interesting. As a new species for this season that are regular migrants, we had 2 Black-eared Wheatears (Oenanthe hispanica), Barn Swallow (Hirundo rustica) (although we see them daily), 3 Common Whitethroats (Sylvia communis) and 1 Bluethroat (Luscinia svecica).

We have trapped also 4 Spanish Sparrows (Passer hispaniolensis), two couples.

IMG_8733

The Blackbirds (Turdus merula) from the Moroccan subspecies mauritanica are slightly distinctive, especially the females. This is the second we catch this season, and as we have seen in other individuals, female have ash-grey upperparts, more rounded wings and longer tail.

IMG_8163

When it comes to identification, we have been entertained thanks to the presence of both Iberian Chiffchaffs (Phylloscopus ibericus) and Common Chiffchaffs (P.collybita). Not always straightforward! Can you guess which one is which?

The most interesting birds during the last five days, though, have been this female Cetti’s Warbler (Cettia cetti) – with very few captures here, in the middle of the desert!

IMG_9455

And this Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina), captured for the first time ever here! Until recently it was considered a rarity in Morocco, but the regular observations (especially in the desert areas) have changed its status to a scarce migrant rather than a rare bird. This year we have seen at least 10 different individuals in the whole Merzouga area, including this individual that we ringed the 17th of March. Possibly, the dominant NE – E winds from the last few weeks might have drifted them here.

IMG_8815

As you can see, we keep having a good time! It seems that it will rain (not much…) in the next few days. We’ll keep posting!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Moltes arribades / Plenty of arrivals

Just després de la tempesta de sorra que vam tenir la setmana passada, la diversitat d’espècies capturades es va disparar! També han anat pujant les captures:

captures-diries-totes-le

A la matinada del dia 11 van caure 2 colltorts (Jynx torquilla) i 2 cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus).

El dia següent, 12 de març, vam capturar 6 cotxes cua-roges més, el primer rossinyol (Luscinia megarhynchos), els 2 primers mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus), el primer capsigrany (Lanius senator) i 3 puputs (Upupa epops).

I ahir (14 de març) van caure dues espècies més noves per a la campanya d’enguany: 1 mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) i 1 piula dels arbres (Anthus trivialis).

Potser un dels ocells més inesperats, i que tot i que present  a la zona es captura molt poc a la campanya, va ser una terrerola cuabarrada (Ammomanes cinctura) capturada ahir!

Però parlant d’ocells rars, els dos únics capsigranys que hem capturat aquests dies corresponen a exemplars de la subespècie badius, considerada raresa a Marroc. L’any passat vam capturar 4 exemplars al llarg de tota la campanya, podeu veure’n una comparativa entre subespècies en aquesta entrada.

El més rar, però, ha sigut la captura de fins a 3 presumptes tallarols de garriga orientals (Sylvia cantillans albistriata), a més d’un quart exemplar vist avui. Tots els individus s’han documentat amb cura, i totes les característiques apunten que es tracta d’exemplars del tàxon proposat. Si el Comitè de Rareses del Marroc els accepta, seran de les poques observacions pel país! A sota, fotografies d’un dels exemplars.

Seguirem informant!


 

Right after the sandstorm that we had last week, the diversity of species caught has increased greatly!  The captures  have been increasing too:

captures-diries-totes-le

On the morning of the 11th we caught 2 Wrynecks (Jynx torquilla) and 2 Common Redstarts (Phoenicurus phoenicurus).

The day after, 12th March, we had 6 new Common Redstarts, the first Nightingale (Luscinia megarhynchos),  the first 2 Willow Warblers (Phylloscopus trochilus), the first Woodchat Shrike (Lanius senator) and 3 Hoopoes (Upupa epops).

During the 13th we didn’t have any new arrivals, but yesterday (14th March) we caught two new species: 1 Western Bonelli’s Warbler (Phylloscopus bonelli) and 1 Tree Pipit (Anthus trivialis).

Probably one of the most unexpected birds, and that even though it is present in the area it is rarely captured, was the Bar-tailed Lark (Ammomanes cinctura) that we caught yesterday!

But talking about rare birds, the only two Woodchat Shrikes that we have captured so far have turned up to be both of the subspecies badius, considered a rarity in Morocco. During last season we caught 4 individuals, you can see more pictures (including a comparison) here.

The rarest birds, though, were the 3 presumed Eastern Subalpine Warblers (Sylvia cantillans albistriata) that we have trapped, including a 4th individual seen today in the field. They all have been widely documented and all the features strongly point to the proposed taxon. If accepted by the Moroccan Rarities Committee, they will be among the first records for the country. Below, pictures of one of them.

We’ll keep posting!!

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari