About

Aquest bloc està dedicat a la campanya d’anellament que es realitza a Yasmina cada primavera des de 2008.

Actualment, la campanya es fa gràcies a la col·laboració de l’Austrian Ornithological Centre, la Universitat de Rabat i l’Institut Català d’Ornitologia.

Per més informació podeu contactar amb Marc Illa (marc@illa.cat)


This blog is dedicated to the ringing campaign undertaken at Yasmina each spring since 2008.

Currently, the study is possible thanks the collaboration of the Austrian Ornithological Centre, the University of Rabat and the Catalan Ornithological Institute.

For more information contact Marc Illa (marc@illa.cat)

Anuncis