Videos

Yasmina intro (c) David Robson (Isa mix)

L’estació d’anellament de Merzouga… on també vàrem anellar durant 2011 conjuntament amb Yasmina i Zouala (c) Ivan Maggini

Dancing tents (c) Ivan Maggini

Entrevista al desert (c) Ivan Maggini

El “diluvi” de la primavera de 2009 a la zona de Merzouga des d’un helicòpter

Anuncis